۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com


surfactant

 

سیلیکون سورفکتانت ها از بلاک کوپلیمرهای پلی سیلوکسان-پلی اکسی آلکیلن تشکیل شده اند. این سورفکتانت ها در ارتقا پایداری فوم موثر هستند و با استفاده از آنها در فوم های سخت، خصوصیات عایقی فوم های حاصل افزایش می یابد.

 

محصولات ویژه