۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com


فناوری هایی که از عوامل  پف دهنده ای نظیر CFCها یا  HCFCها استفاده  می کنند، باعث تخریب لایه اوزن و گرمایش جهانی می شوند و این

 اولین قدم برای استفاده از مواد اولیه پلی یورتان برای تولید فوم، رجوع به (data sheet) و مطالعه دقیق مشخصات ذکرشده در آن می باشد. پارامترهایی همچون زمان های مشخصه، دانیسته فوم، ویسکوزیته مواد، فرمول مناسب جهت تولید و ... در این برگه فنی آورده شده است.

 

 • مرحله اول: تهیه جزء پلی ال حاوی گاز (R-11 )

   

ابتدا، مخلوط پلی ال و گاز مورد نظر با نسبت مشخص شده ساخته می شود. بدین منظور، مقدار مشخصی از پلی ال وزن شده و با توجه به این مقدار گاز به آن اضافه می گردد. با افزودن گاز به پلی ال، مقداری از آن تبخیر می شود. به همین خاطر، باید به میزان اختلاف وزن (تا مقدار مورد نیاز)، مجددا گاز به لیوان اضافه گردد.
بعد از افزودن گاز به پلی ال، مخلوط بدست آمده بایستی به مدت 10 ثانیه توسط همزن مکانیکی همزده شود. بعد از همزدن، دوباره مخلوط وزن شده و باز اگر مقدار گاز کم بود، به آن گاز اضافه شده و این پروسه تکرار می گردد. این کار را باید حداقل سه بار انجام داد تا به میزان صحیح گاز دست یافت
.
 • مرحله دوم: توزین دو جزء پلی ال و پلی ایزوسیانات
با توجه به نسبت مورد نظر اختلاط جزء پلی ال با جزء ایزوسیانات، مقدار مناسب پلی ال حاوی گاز با توجه به حجم لیوان مورد استفاده توزین می گردد.جزء پلی ایزوسیانات نیز با توجه به نسبت استاندارد آمیزه شان، به صورت جداگانه در لیوان بزرگ (حدود 500 میلی لیتر) وزن شده و برای انجام مرحله بعد آماده می شود.
 • مرحله سوم: مخلوط نمودن دو جزء توسط همزن

 

در مرحله دوم تهیه فوم در داخل لیوان، جزء ایزوسیانات به جزء پلی ال افزوده شده و بلافاصله توسط همزن مکانیکی به مدت 5 ثانیه تحت همزدن قرار می گیرد. بعد از این مدت زمان، همزن از داخل مخلوط بیرون آورده شده و اجازه داده می شود تا 2-1 ثانیه بچرخد تا مواد مانده روی همزن به داخل لیوان باز گردد و همزن تمیز شود.
روش دیگر تمیز نمودن همزن از مواد، استفاده از حلال مانند متیلن کلراید بلافاصله بعد از انجام کار می باشد.
 • مرحله چهارم: اندازه گیری زمان های مشخصه فوم

4 زمان مهم در حین تهیه فوم پلی یورتان وجود دارد که شامل موارد ذیل می باشند:
 
 • زمان کرمی شدن: اولین پدیده ای است که قابل اندازه گیری بوده و در زمان کوتاهی پس از اختلاط مواد رخ می­دهد. زمانی که مواد در ظاهر به رنگ کرم و تیره در می آیند و مایع شروع به رشد از حالت اولیه خود می کند.
 • زمان ژل شدن: زمانی است که فوم شروع به پلیمریزه شدن یا ژل شدن می کند. این زمان به وسیله لمس کردن فوم ﴿با دستکش یا ابزارآلات﴾ و با مشاهده نخ یا رشته پلیمری نازک شبیه تار عنکبوت شناسایی می شود. در این زمان بایستی فوم، قسمت مورد نظر یا سوراخ را پر کرده باشد. اگر رشد فوم بعد از زمان ژل شدن ادامه پیدا کند، در این زمان علائم کشش در فوم نهایی مشاهده می شود.
 • زمان بالا آمدن: زمانی است که فوم به بالاترین حد از حجم خود یا ارتفاع می رسد.
 • زمان بدون چسبندگی : همانطور که از اسم آن مشخص است، زمانی است که فوم تولید شده چسبندگی خود را از دست داده و قابل جابجا شدن در صورت نیاز باشد.
 
 • مرحله پنجم: اندازه گیری دانسیته نمونه
 
به طور کلی، برای محاسبه دانسیته فوم از دو روش وزنی (ترازو) و حجمی (استوانه مدرج) استفاده می گردد. روش پیشنهادی، روش وزنی است، چرا که از دقت بالاتری برخوردار می باشد.
به منظور اندازه گیری دانسیته فوم، تکه ای از بالای فوم پلی یورتانی را برش زده (از بالای لیوان در ابعاد و زوایا دلخواه)، سپس وزن دقیق آن را اندازه گیری می کنیم (بایستی سطوح قطعه صاف باشد). در مرحله بعد ظرف آب را روی ترازو گذاشته و  ترازو را صفر می کنیم (از وزن ظرف آب و آب داخل آن صرف نظر می کنیم).
سپس فوم پلی یورتانی توسط جسم (میله چوبی) نازک به درون آب فرو برده و میان سطح آب و کف ظرف به حالت غوطه ور نگه می داریم (دلیل استفاده از میله چوبی نازک بودن و سبک بودن آن برای جلوگیری از اثر گذاشتن میله بر نتیجه تست می باشد).
براساس قانون ارشمیدس حجم فوم پلی یورتانی برابر با وزن آن در حالت غوطه ور در آب است. پس از بدست آوردن حجم فوم پلی یورتانی از فرمول کلی دانسیته، دانسیته فوم را محاسبه می کنیم.
بایستی اندازه گیری دانسیته 3 بار تکرار شده و میانگین آنها به عنوان دانسیته فوم گزارش گردد. وسیله بهتر برای نگه داشتن فوم درون آب طراحی قطعه ای نگهدارنده نمونه درون ظرف هنگام اندازه گیری وزن می باشد.

مقاله تهیه شده در واحد تحقیق و توسعه شرکت ایمن پلیمر شیمی

استفاده از مقالات تنها با ذکر منبع مجاز است.

محصولات ویژه