۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com

 

یخچال

یخچال فریزرها از رایج ترین لوازم خانگی در دنیا هستند. آنها حدود %6 از کل انرژی تولیدی در جهان را مصرف می کنند که این معادل %14 از کل انرژی مصرفی در لوازم خانگی است...

محصولات ویژه