۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com

فوم های با پخت سرد در کاربردهای ذیل استفاده می شوند:
• در صنعت خودروسازی برای تولید صندلی ها، پشتی صندلی، زیر سری و ....
• در صنعت مبلمان سازی برای تولید تشک و بالشتک
 

محصولات ویژه