۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com

- حلال های موثر یورتان به طور خاص برای برداشتن و پاک کردن یورتان های فوم شده و پخت نشده استفاده می شوند. کاربرد این محصولات به طور گسترده در صنایعی است که مواد یورتان در آنها استفاده می شود، شامل کارخانجات فوم سازی، ریخته گری قطعات، اسپری عایق فوم، چسب های بر پایه یورتان و چوب مهندسی یا طرح چوب می باشند.

محصولات ویژه