ایمن پلیمر شیمی

Methylene chloride market by 2020

بازار متیلن کلراید تا سال 2020 به 892.9 میلیون دلار می رسد.

تاریخ انتشار : 19 آذر 1397
این گزارش حاکی از این است که بازار متیلن کلراید با کاربرد – پاک کننده رنگ ,داروسازی, پردازش شیمیایی, تولید فوم, تمیز کردن فلزو غیره- واز نظر منطقه جغرافیایی آمریکای شمالی,اروپا ,آسیا و اقیانوس آرام… را در بر گرفته است. پیش بینی جهانی تا سال 2020 که در MarketsandMarketsچاپ شده است حاکی از این است […]

این گزارش حاکی از این است که بازار متیلن کلراید با کاربرد – پاک کننده رنگ ,داروسازی, پردازش شیمیایی, تولید فوم, تمیز کردن فلزو غیره-

واز نظر منطقه جغرافیایی آمریکای شمالی,اروپا ,آسیا و اقیانوس آرام… را در بر گرفته است.

پیش بینی جهانی تا سال 2020 که در MarketsandMarketsچاپ شده است حاکی از این است که بازار جهانی متیلن کلراید در سال 2015 به ارزش 708.0 میلیون دلار خواهد رسید و تا سال 2020 به 892.9 میلیون دلار و در سال 2015 تا 2020 به 4.75٪ درصد خواهد رسید.

بازار عمومی متیلن کلراید براساس منابع ,فرصت ها, روند مناطق مختلف را مورد تحلیل قرار می دهد.

منابع شناسایی شده برای تقاضای متیلن کلراید به نوعی تقاضای رو به رشد از جمله مناطق آسیا واقیانوس آرام در حال ترقی است. که به نوعی با رشد فزاینده ای در تولید صنعتی , تولید منطقه ای و افزایش جمعیت در منطقه حمایت میشود.

رشد بیشتر ناشی از صنایع مصرفی نهایی از جمله دارو سازی و مواد اولیه برای HFC32 ماده سرد کننده ,افزایش مصرف برای فلوئورو کربن ها و همچنین فرآوری شیمیایی نیز خود به گونه ای باعث منابع متیلن کلراید می شود.

بازار جهانی متیلن کلراید به طور قابل ملاحظه ای در صنایع مصرفی خود تاثیر میگذارد. متیلن کلراید دارای مشخصه های مختلف براساس تولید و نیاز درخواست محصولات نهایی مورد استفاده قرار می گیرد و منطقه آسیا-اقیانوس آرام در بازار جهانی با تقاضای روزافزون آن برای متیلن کلراید در بخش های کاربردی مخصوصا در زمینه تولید دارو تولید فوم و پردازش شیمیایی مورد مصرف قرار میگیرد.

تحقیق وتوسعه یکی ازبخش های اساسی بازار متیلن کلراید است زیرا برنامه های کاربردی جدیدی میتوانند منابع حیاتی بازار جهانی باشند. شرکت های تولیدی انجمن ها و تولید کنندگان نهایی باید سرمایه گذاری های بزرگتری را برای پیشرفت آینده و اصلاح تکنولوژی متیلن کلراید برای مطابقت با خواسته های جدید ناشی از صنایع مختلف کاربران نهایی مصرف کننده این محصول مورد بررسی قرار دهند.

مهره های اصلی دربازار متیلن کلراید به شرح زیر :

Dow Chemical (U.S.), AkzoNobel N.V. (Netherlands), Ineos (Switzerland), Solvay S.A. (Belgium), Kem One (France), Shin-Etsu (Japan), and Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. (India).

گسترش بازار متیلن کلراید از لحاظ ارزش و حجم و پیش بینی های جاری و آینده با توجه به چشم انداز اقتصادی و صنعتی مقارن خواهد بود. این تجزیه و تحلیل و تحولات مهم , پیشرفت توافق و ادغام و خرید شرکتهای پیشرو جهانی را شامل میشود.

بازار جهانی متیلن کلراید در سال 2015 به ارزش 708.0 میلیون دلار می رسد و تخمین زده می شود که تا سال 2020 به 892.9میلیون دلار هم برسد ودر سال 2015 میلادی به 4.75% CAGR برسد. تقاضای بالا در صنایع مانند پردازش شیمیایی ,عامل دمنده ثانویه,داروسازی عوامل دیگر تقاضای متیلن کلراید را افزایش می دهد.

منبع خبر: MarketsandMarkets

مجله ایمن پلیمر شیمی

دانستنی‌های پلی یورتان