ایمن پلیمر شیمی

چسب های فیلتر
1402/12/27

در مورد چسب های فیلتر بیشتر بدانیم

فیلترهای هوای فلزی باید در شرایط محیطی پر فشاری تاب آورند و … در بسیاری از کاربردها لازم است که مقاومت دمایی و شیمیایی بالایی داشته باشند؛ به همین دلیل، تولیدکنندگان اینگونه از فیلترها از چسب های مخصوصی استفاده می کنند؛ این چسب ها به منظور مونتاژکاری خود بستر فیلتر، چسباندن آن به سطح فریم […]
ادامه مطلب