ایمن پلیمر شیمی

مواد اولیه تولید فوم‌های پلی یورتانی شامل ایزوسیانات ها، پلی ال ها، عوامل فوم زا، کاتالیست ها، عوامل فعال سطحی (سورفکتانت ها) هستند و می‌توانند شامل افزودنی‌های دیگری از جمله عوامل ضد اشتعال، آنتی اکسیدانت ها، پرکننده‌ها و… باشند. در حقیقت، افزودنی‌ها محصول را آماده مصرف نهایی یا کاربرد مورد نظر می‌کنند.
شرکت ایمن پلیمر شیمی انواع متلفی از مواد اولیه و افزودنی‌های پلی یورتان را ارائه می‌دهد.