ایمن پلیمر شیمی

فوم نیمه سخت

فوم نیمه سخت

فوم‌های نیمه سخت در کاربردهایی استفاده می‌شوند که ویژگی‌های تحمل بار و مقاومت در برابر ضربه مورد نیاز باشد. ...
فوم تونلی

فوم تونلی

ورود آب به تونل‌ها (وجود حتی کوچکترین نشتی آب) می‌تواند اثرات فاجعه باری را به همراه داشته باشد و ...
فوم بسته بندی

فوم بسته بندی

این فوم نوعی بسته‌بندی سفارشی است؛ زمانی که مواد مخلوط و درون کیسه‌های مخصوصی تزریق می‌شوند، فوم در کسری ...
پیش پلیمر

پیش پلیمر

محصولات پلی یورتانی می‌توانند در طی فرآیندی تک مرحله‌ای یا توسط مخلوط‌سازی با پیش پلیمرها (یا روش پلیمریزاسیون) بدست ...