ایمن پلیمر شیمی

ماده فعال سطحی

ماده فعال سطحی

خواص فوم‌های پلی یورتانی به شدت به اندازه و نوع سلول‌بندی آن‌ها بستگی دارد. سورفکتانت‌ها (عوامل فعال سطحی) سیلیکونی ...
عوامل ضد اشتعال

عوامل ضد اشتعال

فوم‌های پلی یورتانی به طور ذاتی آتش گیر هستند از این رو، با افزودن مقدار کافی از عوامل ضد ...
عامل فوم زا

گاز (عامل فوم زا)

یکی از مراحل اصلی در تولید فوم‌های پلی یورتانی، تولید گاز است. فاز گازی هر چند که از نظر ...
پلی ال

پلی ال

با وجود آنکه ایزوسیانات‌ها نقشی تعیین کننده در تولید پلی یورتان‌ها دارند، اما پلی ال‌ها (موادی که دارای گروه‌های ...
ایزوسیانات

ایزوسیانات

به طور معمول، پلی یورتان‌ها در اثر واکنش بین پلی ال‌ها با ایزوسیانات‌ها بدست می‌آیند. ایزوسیانات‌ها همچنین با آمین‌های ...
حلال

حلال

پلی یورتان‌ها موادی قطبی هستند بنابراین تنها حلال‌های قطبی بر آن‌ها اثر می‌گذارند. این مواد در مقابل بسیاری از ...
کاتالیست

کاتالیست

کاتالیست‌ها نقش مهمی را در فرمول‌بندی فوم‌های پلی یورتانی ایفا می‌کنند به طوری که تنظیم بودن نوع و مقدار ...