۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com

فوم های ویسکوالاستیک، یا همان فوم های مموری، به وسیله بازگشت آرام پس از تحت فشار قرار گرفتن شناسایی می شوند. زمانی که جسم دارای وزن روی فوم ویسکوالاستیک قرار می گیرد، فوم به تدریج خود را با شکل جسم در می آورد و بعد از اینکه وزن آن برداشته می شود، فوم به آرامی به شکل اولیه خود باز می گردد. به دلیل این خاصیت، از مواد ویسکوالاستیک برای ساخت تشک یا پدهای تشک نرم و راحت استفاده می گردد و در بالش های تخت خواب انعطاف پذیری کم آن ویژگی مثبتی تلقی می شود. در کنار استفاده در تخت خواب و اهداف پزشکی، این فوم ویسکوالاستیک در مبلمان خانگی (ثابت یا متحرک)، مبلمان اداری و در برخی از قسمت های صندلی خودرو کاربرد دارد. این فوم در پشتی لوازم ورزشی، ابزار آلات دستی و در صنعت کفش استفاده می گردد. فوم ویسکوالاستیک همچنین در کاربردهای ارگونومی مانند گردن، پشت و پد پا، و نیز در دست و مچ دست در هنگام استفاده از رایانه ها کاربرد دارد.

محصولات ویژه