۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com

فوم های نیمه سخت در کاربردهایی استفاده می شوند که ویژگی های تحمل بار و مقاومت در برابر ضربه مورد نیاز باشد. در مقایسه با فوم های سخت، این نوع فوم دارای مقداری انعطاف پذیری است به طوری که به راحتی ترک و شکاف بر ندارد، از طرفی دارای خاصیت تحمل بار نسبی است تا در مقابل نیروهای فشاری مقاومت کند. این خواص در کاربردهای مختلف از جمله لوازم ورزشی، قایق ها، سپرها، بسته بندی و ... مورد استفاده قرار می گیرند. این دسته از فوم ها برای جلوگیری از صدمه دیدن لوازم سنگین در مرحله بارگیری و حین حمل و نقل توسعه پیدا کرده اند. استفاده راحت از فوم های نیمه-سخت، وزن سبک آنها، مقاوم بودن در برابر شرایط محیطی و جذب انرژی موجب گسترده شدن استفاده از این گروه فوم ها شده است.

محصولات ویژه