ایمن پلیمر شیمی

China to Ban HCFC-141b Use in Three Industries2

ممنوعیت استفاده از HCFC-141B از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ در چین

تاریخ انتشار : 21 آبان 1397
در 18 اکتبر MEE اعلان کرد استفاده ازHCFC-141B دی کلروفلورواتان در سه صنعت یعنی یخچال سازی و فریزر و کانتینرهای یخچالی و آب گرمکن از اول ژانویه 2019 ممنوع میشود. ۱. یخچال و فریزر به ملزمات یخچالی گفته میشود که در GB/T8059-2016 و GB/T21001.1 تصریح شده است.۲. کانتینرهای یخچالی به کانتینرهای عایق دار و خنک […]

در 18 اکتبر MEE اعلان کرد استفاده ازHCFC-141B دی کلروفلورواتان در سه صنعت یعنی یخچال سازی و فریزر و کانتینرهای یخچالی و آب گرمکن از اول ژانویه 2019 ممنوع میشود.

China to Ban HCFC 141b Use

۱. یخچال و فریزر به ملزمات یخچالی گفته میشود که در GB/T8059-2016 و GB/T21001.1 تصریح شده است.
۲. کانتینرهای یخچالی به کانتینرهای عایق دار و خنک کننده ای گفته میشود که در ISO1496-1 تصریح شده است.
۳. آب گرمکن به مخزن الکتریکی گرم کننده آب گفته می شود که در GB/T20289-2006 تصریح شده است.

HCFC یکی از 8 نوع ODS محسوب میشود که دارای ODP (عامل تخلیه اوزن) تقریبا کمتر از 0.2 است به همین خاطر در مقایسه با سایر انواع ODS مشمول برنامه خارجسازی آتی است.

براساس شروط منعقد در پروتکل میزان مصرف HCFC ها باید کمتر از 35٪ یعنی پایین تر از محدوده مصرف در سال 2020 و کمتراز 67.5% به عنوان محدوده مصرف در سال 2025 باشد.

*محدوده مصرف به میانگین مصرف در سال 2009 و 2010 گفته می شود.

در فهرست ODS های کنترل شده نام تعداد کمی از HCFC های مورد استفاده از میان HCFC40 ذکر شده است و HCFC141B دارای الویت بالایی در برنامه خارجسازی است و علیرغم نزدیک شدن معد مقرر با توجه به اینکه صنایع در سال 2017 ناگهان اقدام به روز آمد کردن نمودند لذا حذف HCFC-141B به ندرت سه صنعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در سالهای اخیر چین الویت خاصی را برای توسعه کاربرد و ارتقا یک صنعت پایدار به لحاظ زیست محیطی قایل بوده است و خود را به طرز تزلزل ناپذیری وقف اهداف کوتاه مدت و بلند مدت محیط زیست نموده است.

مجله ایمن پلیمر شیمی

دانستنی‌های پلی یورتان