ایمن پلیمر شیمی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تاریخ انتشار : 17 شهریور 1400
شرکت ایمن پلیمر شیمی از شما تولید کنندگان محترم جهت بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان دعوت می نماید … تقویت و تعمیق حضور صنعت گران و صاحب نظران موجب موفقیت در نیل به اهداف مورد نظر به توسعه ی علمی و صنعتی که زیر بنای توسعه ی همه جانبه ی کشور […]

شرکت ایمن پلیمر شیمی از شما تولید کنندگان محترم جهت بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان دعوت می نماید …

تقویت و تعمیق حضور صنعت گران و صاحب نظران موجب موفقیت در نیل به اهداف مورد نظر به توسعه ی علمی و صنعتی که زیر بنای توسعه ی همه جانبه ی کشور است ; امکان استمرار همکاری های گسترده را فراهم می نماید.باعث سربلندی است در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان میزبان شما باشیم
با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی مورد تایید ستاد کرونا
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
٢٢ الی ٢٥ شهریور ماه ۱۴۰۰
سالن ‌۴۰ غرفه ۴۰۳۰/۴
شرکت ایمن پلیمر شیمی

مجله ایمن پلیمر شیمی

دانستنی‌های پلی یورتان