ایمن پلیمر شیمی

سایر محصولات

محصولات پلی یورتان می‌توانند در طی فرآیندی تک مرحله‌ای یا توسط مخلوط‌سازی با پیش پلیمرها (یا روش پلیمریزاسیون) بدست آیند. در حقیقت، پیش پلیمرها حد واسطی به صورت مایع، بین منومرها و پلیمر نهایی هستند. این مواد در اثر افزودن مقدار اضافی از یک جزء پلی ال یا ایزوسیانات ایجاد می‌شوند بنابراین، محصول نهایی همچنان به حالت مایع است که گروه‌های عاملی فعال کمک واکنش‌گر (NCO یا OH) در آن به مقدار زیادی (واکنش نداده) وجود دارند.
استفاده از پیش پلیمرها مزیت‌های متعددی را ارائه می‌دهند؛ بدین معنی که با مخلوط کردن بخشی از اجزای سازنده در شرایط به دقت کنترل شده ای، امکان کنترل بهتری بر واکنش‌ها یا واکنش‌های جانبی (فرعی) بدست می‌آید. علاوه بر آن، خواص مکانیکی و حرارتی محصولات نهایی، به کمک این مواد می‌توانند تعیین و به خوبی تنظیم شوند. از این رو، از پیش پلیمرها برای تولید محصولات نوآورانه و قطعات فنی گسترده ای، از جمله پوشش‌ها با عملکرد بالا، رنگ ها، ابزارهای ساختاری دکوری، لوازم خانگی یا تجهیزات ورزشی بکار می‌روند.

برخی از آخرین

مقالات مرتبط

خدمات پس از فروش

ایمن‌پلیمر هیچ‌گاه ‌‌
مشتریان خود را تنها نخواهد گذاشت