ایمن پلیمر شیمی

مواد اولیه و افزودنی

به طور معمول، پلی یورتان ها در اثر واکنش بین پلی ال‌ ها با ایزوسیانات‌ها بدست می‌آیند. ایزوسیانات‌ها همچنین با آمین‌های موجود در فرمول‌بندی واکنش می‌دهند و اتصالات اوره را شکل می‌دهند. این مواد در اثر واکنش با آب، حد واسط ناپایداری به نام کاربامیک اسید را ایجاد می‌کنند که به آمین و کربن دی اکسید تجزیه می‌شوند. علاوه بر آن، یکی از مواردی که فرآیندهای تولید اتصالات عرضی (فرآیند پخت) به آن بستگی دارد، نوع ساختار ایزوسیانات می‌باشد.

کد محصولات

صنایع مرتبط

برخی از آخرین

مقالات مرتبط

خدمات پس از فروش

ایمن‌پلیمر هیچ‌گاه ‌‌
مشتریان خود را تنها نخواهد گذاشت