ایمن پلیمر شیمی

مواد اولیه و افزودنی

کاتالیست‌ها نقش مهمی را در فرمول‌بندی فوم‌ پلی یورتان ایفا می‌کنند به طوری که تنظیم بودن نوع و مقدار آن‌ها در واکنش‌های دمندگی (تولید گاز) و پخت (ژل شدن) تاثیر چشم گیری را بر خواص می‌گذارد. کاتالیزورهای مربوط به فوم‌های پلیمری بر پایه ایزوسیانات شامل کاتالیزور فرآیند ژل شدن، کاتالیزور فوم شدن، کاتالیزورهای سیکلوتریمریزاسیون و غیره می‌شوند.
به طور کلی، کاتالیست‌های فلزی واکنش‌های گروه‌های ایزوسیانات با هیدروکسیل را تسریع می‌کنند و به عنوان «کاتالیزورهای ژل شدن» معروف هستند. در مقابل، کاتالیزورهای آمین نوع سوم به طور عمده واکنش آب با ایزوسیانات را شتاب می‌بخشند که منجر به تولید کربن دی اکسید شده و به آن‌ها «کاتالیزورهای دمندگی» گفته می‌شود.

برخی از آخرین

مقالات مرتبط

خدمات پس از فروش

ایمن‌پلیمر هیچ‌گاه ‌‌
مشتریان خود را تنها نخواهد گذاشت