ایمن پلیمر شیمی

دسته سیم چیست
1402/12/27

منظور از دسته سیم چیست و چه کاربردی دارد؟

برای مهار کردن سیم ها با استفاده از پلی یورتان از قالب گیری به روش تزریق در قالب (RIM) استفاده می شود…. در این روش، دو ماده شیمیایی به محض اینکه وارد قالب شوند با یکدیگر واکنش می دهند. از آنجایی که این مواد شیمیایی در ابتدا در حالت مایع هستند، به خوبی و به […]
ادامه مطلب