ایمن پلیمر شیمی

مواد اولیه و افزودنی

فوم‌ پلی یورتان به طور ذاتی آتش گیر هستند از این رو، با افزودن مقدار کافی از عوامل ضد اشتعال می‌توان فرآیند سوختن آن‌ها را اصلاح کرد. این مواد، انواع مختلفی دارند و در طبقه‌بندی‌های متفاوتی شامل مایع، پودری، فعال، غیرفعال، جاذب رادیکال، تشکل دهنده ذغال و… قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است که به طور کلی، عوامل ضد اشتعال با ماتریس (بستر) پلی یورتانی پیوند نمی‌خورند و هر لحظه می‌توانند از ماتریس جدا و در محیط متصاعد شوند.

برخی از آخرین

مقالات مرتبط

خدمات پس از فروش

ایمن‌پلیمر هیچ‌گاه ‌‌
مشتریان خود را تنها نخواهد گذاشت